IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo Konferencji

Międzynarodowa konferencja
Unia Lubelska – Unia Europejska
Pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radosława Sikorskiego - Ministra Spraw Zagranicznych
2-3 lipca 2009 roku

Naszym zamierzeniem jest ukazanie wyjątkowego dziedzictwa Unii Lubelskiej, jako fundamentu ładu ustrojowego, narodowego i religijnego Rzeczypospolitej Wielu Narodów, którego skutki w dziedzinie kultury i świadomości ludzkiej trwały nieporównanie dłużej, niż byt polityczny państwa. Pragniemy przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o niezwykle cennym dziedzictwie wielonarodowej i wieloreligijnej Rzeczypospolitej, której tradycje obywatelskie stały się ważnym wkładem w tworzenie fundamentów ideowych dzisiejszej Unii Europejskiej. Dlatego drugim aspektem naszej konferencji jest dyskusja na temat dzisiejszego miejsca naszego regionu Europy w wizji politycznej Unii Europejskiej.

W gronie uczestników konferencji znajdują się wybitni polscy intelektualiści, europarlamentarzyści, znakomici historycy i znawcy współczesnego oblicza naszego regionu Europy, politycy, dziennikarze i luminarze życia kulturalnego. Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy o znaczeniu Unii polsko-litewskiej z roku 1569.

Międzynarodowa konferencja
Zorganizowana z okazji 440 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej

Unia Lubelska – Unia Europejska

Organizatorzy
  • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  • Instytut Historii KUL
  • Instytut Historii UMCS
  • Wydział Politologii UMCS
  • Muzeum Historii Polski
Data

2-3 lipca 2009 r.

Czas rozpoczęcia

10.00

Miejsce

Sala Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim - 2 lipca

Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5 - 3 lipca

Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin - 3 lipca

Program

Plan konferencji w formacie PDF

Kontakt

Grzegorz Głuch

tel. (+48 81) 534 72 31; +48 515 270 779
e-mail: grzegorz.gluch@iesw.lublin.pl

Strona aktualizowana: 26.03.2018 11:03