IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo Konferencji

Unia Lubelska – Unia Europejska
2-3 lipca 2009 roku

Komitet honorowy

  • Krzysztof GRABCZUK – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Adam WASILEWSKI – Prezydent Miasta Lublin
  • Genowefa TOKARSKA – Wojewoda Lubelski
  • Prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Ks. prof. dr hab. Stanisław WILK – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Prof. dr hab. Jerzy KŁOCZOWSKI – Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • Prof. dr hab. Artur KOROBOWICZ – Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
  • Ks. abp prof. dr hab. Józef ŻYCIŃSKI – Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Abp ABEL – Prawosławny Biskup Lubelski i Chełmski
  • Ks. dr mitrat Stefan BATRUCH – Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie