IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo Konferencji

Unia Lubelska – Unia Europejska
2-3 lipca 2009 roku

Kontakt z organizatorami

Grzegorz Głuch

tel. (+48 81) 534 72 31; +48 515 270 779
e-mail: grzegorz.gluch@iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Niecała 5
20-080 Lublin
tel. (+48 81) 532 29 07, 743 68 62
faks (+48 81) 534 72 32
e-mail: iesw@iesw.lublin.pl
strona www: http:/www.iesw.lubllin.pl/unia/