IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo Konferencji

Międzynarodowa konferencja
Unia Lubelska – Unia Europejska
2-3 lipca 2009 roku

Komitet organizacyjny

  • Prof. dr hab. Iwona HOFMAN – Wydział Politologii UMCS
  • Prof. dr hab. Anna SOCHACKA – Dyrektor Instytutu Historii UMCS
  • Prof. dr hab. Mirosław FILIPOWICZ – Dyrektor Instytutu Historii KUL
  • Prof. dr hab. Andrzej GIL – Zastępca Dyrektora IEŚW
  • Grzegorz GŁUCH – Zastępca Dyrektora IEŚW
  • Iwona Ewa HAPONIUK – Urząd Miasta Lublin