IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
kul_godlo01.png, 13kB
logo_frkul.jpg, 9,9kB
logo IESW

Konferencja
Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu
23 października 2009 r.

23 października 2009 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu”. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi IEŚW: prof. dr hab. Andrzej Gil przewodniczył pierwszej sesji poświęconej politycznym, społeczno-gospodarczym i psychologicznym aspektom współpracy polsko-niemieckiej, natomiast dr Tomasz Kapuśniak wygłosił referat pt. „Stosunki Niemiec z Polską: uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe”, przygotowany wspólnie z mgr. Dominikiem Jankowskim. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL, Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja naukowa

Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu

Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
przy współpracy z
Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej

Miejsce i termin:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, aula C-1031
23 października 2009 r.

Program konferencji - afisz
Program konferencji