IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW

Ukraina w optyce Europy Środkowej

25 maja (wtorek) 2010 r., godz. 11.00 – 12.15

zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji
zdjęcie z konferencji