IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW

Międzynarodowa konferencja
Budowanie zbiorowej wyobraźni europejskiej od Renesansu do Oświecenia: Francja, Niemcy, Polska - jedność i różnorodność

W dniach 21-23 października 2010 odbyła się w Lublinie i w Zamościu międzynarodowa konferencja – „Budowanie zbiorowej wyobraźni europejskiej od Renesansu do Oświecenia: Francja, Niemcy, Polska - jedność i różnorodność - zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Europejskie Stowarzyszenie Lubliniana (Association européene Lubliniana). Spotkanie było możliwe dzięki dotacji z Muzeum Historii Polski. Konferencja jest częścią projektu Imaginaire Collectif des Peuples de L'Europe (ICOPE), który został zaprojektowany przez Stowarzyszenie Lubliniana i uzyskał Label 2008 Komisji Europejskiej w ramach Roku Dialogu Międzykulturowego. Niezwykle ważną częścią konferencji był koncert pieśni renesansowej i barokowej („Soave Melodie” – wykonany przez duet francusko-polski „La Cortesia”) zorganizowany przez Alliance Française w Lublinie w zabytkowym wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy w Lublinie.

Projekt ICOPE to cykl spotkań z udziałem naukowców reprezentujących takie dziedziny, jak historia, historia sztuki, socjologia, antropologia, muzykologia a także artystów i młodzieży studiującej różne dziedziny humanistyki - dotyczy refleksji na temat dziedzictwa kulturowego, różnic, porównań i miejsc wspólnych pomiędzy Francją, Niemcami i Polską na przestrzeni dziejów. Projekt powstał w 2008 roku. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w Rueil-Malmaison. Był to panel z udziałem międzynarodowej grupy naukowców i artystów w obecności przedstawicieli Ambasad Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. Następne spotkania w ramach projektu odbyły się w 2009 roku w grudniu, w Paryżu (pierwsza międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Lubliniana w paryskim Collége des Bernardins poświęcona refleksji na temat wyobrażeń wspólnych Europejczyków od Średniowiecza do Oświecenia. Ważnym wydarzeniem artystycznym wprowadzającym uczestników konferencji w atmosferę kultury muzycznej Średniowiecza w kręgu kultury Kościołów Wschodnich (Gruzja, Armenia, Rosja, Ukraina) był koncert Zespołu „Kairos” z Lublina. Obok tego KAIROS wykonał także pieśni francuskie, polskie i niemieckie.

W roku 2011 zostanie zorganizowana trzecia konferencja z tego cyklu (ICOPE, Label 2008) w Niemczech.