IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
logo IESW

Collegium Europaeum (Praga, Czechy)
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
Instytut Polski w Pradze

zorganizowały seminarium naukowe pt.

Ukraina w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską

Prelegenci:

Więcej informacji na stronach: www.collegium-europaeum.cz; www.polskyinstitut.cz

Plan konferencji do pobrania w formacie PDF