IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Seminarium naukowe

Francja–Niemcy–Polska wobec Europy Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i nstytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

14 kwietnia (czwartek) 2011 r.

godz. 12.30

Collegium Norwidianum KUL, sala CN-208, Al. Racławickie 14

Program konferencji:

Otwarcie konferencji:

 • prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
 • prof. Stanisław Wójcik, dyrektor Instytutu Politologii KUL

Uczestnicy konferencji:

 • dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; KUL
  Rok 2011: przełom w polityce wschodniej Unii Europejskiej?
 • Dominik Jankowski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  Francja i Niemcy wobec Europy Wschodniej
 • prof. Andrzej Gil, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; KUL
  Polska wobec Europy Wschodniej

afisz JPG, 26kB