IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Konferencja naukowa

Traditions constitutionnelle et parlementaire de la Res Publica de la Fédération polono-lituanienne. La premiere constitution européenne du 3 mai 1791

27 września 2011 roku

Biblioteka Polska, Paryż, Francja

Afisz w formacie PDF
afisz JPG, 26kB