IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Seminarium naukowe

Prezydencja Polski w Unii Europejskiej a perspektywy trójstronnej współpracy Polska – Ukraina – UE

29 września 2011 roku

Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, przy ulicy Niecałej 5

Afisz w formacie PDF
afisz JPG, 26kB