IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

IV Forum Regionalistyczne

Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020

2 grudnia 2011 roku

godz. 10.00

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14, Lublin

Program w formacie PDF

Afisz w formacie PDF
afisz JPG, 26kB