IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Seminarium naukowe

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej z Unią Europejską

26 kwietnia 2012 roku

godz. 12.30

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Politologii KUL (Droga Męczenników Majdanka 70), Aula DMMII-134, I. piętro

Program w formacie PDF

Afisz w formacie PDF
afisz JPG, 26kB