IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

21-22 sierpnia 2014 roku

The Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL’S 4)

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5