IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

16 października 2014 roku

Światowy Dzień Etyki (Global Ethics Day)

godz. 12.00 – 14.00*

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5

W ramach obchodów Światowego Dnia Etyki (Global Ethics Day), inicjatywy Carnegie Council organizowanej z okazji 100 lecia działalności, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zorganizował dyskusję panelową:

Etyczny wymiar stosunków międzynarodowych: casus Ukrainy

Uczestnicy dyskusji panelowej:

Gość honorowy:
Profesor Richard Pipes

Prof. Richard Pipes, jeden z najbardziej znanych dziś w świecie historyków i ekspertów w zakresie dziejów Rosji i polityki zagranicznej, urodził się w Cieszynie, a dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował w czasie II wojny światowej. Przez lata wykładał w Uniwersytecie Harvarda; był też doradcą prezydenta Reagana w zakresie polityki wobec Rosji i Europy Wschodniej. Jego liczne książki zostały przełożone również na język polski, wśród nich „Rewolucja rosyjska” i autobiografia uczonego zatytułowana „Żyłem. Wspomnienia niezależnego”. Wśród licznych nagród i honorów, jakie spotkały go w Polsce warto wymienić doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego i przyznaną mu w tym roku w Lublinie nagrodę „Orła Karskiego”. [Biography, Awards]

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Dr hab., prof. KUL, filozof, poeta; W latach 2002-2012 prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego, w latach 2006-2012 Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. Obecnie kierownik Katedry Etyki, dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie, wikariusz biskupi d.s. kultury, felietonista lubelskiej „Gazety Wyborczej” i „Zoomu”. Główne obszary badań: etyka, antropologia, filozofia polityki, myśl Jana Pawła II, związki literatury z filozofią. URL: http://www.kul.pl/ks-alfred-marek-wierzbicki,art_16041.html

Andrzej Gil

Dr hab., prof. KUL; historyk i politolog; Kierownik Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych; Komentator telewizyjny, radiowy i prasowy; tłumacz literatury naukowej z języków ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego; Główne obszary badań: dzieje i kultura Rusi Zachodniej, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i Rosji; imperium rosyjskie – rozwój i ideologia; geografia historyczna regionu euroazjatyckiego; dzieje i kultura Azji Centralnej i Tatarszczyzny; URL: http://www.kul.pl/dr-hab-andrzej-gil-prof-kul,art_20337.html

Oleksandr Uigieli

Analityk, historyk, badacz stosunków międzynarodowych; Absolwent KUL (Europeistyka), doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Główne obszary badań: zimna wojna 1970-1991, strategie polityczne państw w stosunkach międzynarodowych, integracja Ukrainy z UE, Rosja po 1991.

Moderacja:

Anna Visvizi, dr, adiunkt, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej & DEREE – The American College of Greece, Ateny

facebook-02.png, 385B Strona na serwisie Facebook

*) Po zakończeniu dyskusji przewiduje się krótką konferencję prasową.

Celebrating the Global Ethics Day, the Carnegie Council initiative, the Institute of East-Central Europe (IESW), in collaboration with the John Paul II Catholic University of Lublin, invites for a panel discussion titled:

Ethics in international affairs: the case of Ukraine

Date: October 16, 2014
Venue: IEŚW
ul. Niecała 5, 20-080 Lublin
Time: 12:00 – 14:00*

Professor Richard Pipes
The Guest of Honour

The panelists include:
Professor dr hab. Alfred Marek Wierzbicki
Professor KUL dr hab. Andrzej Gil
Mr Oleksandr Uigieli
Moderation: Dr Anna Visvizi

*) Press conference will follow.