IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
logo IESW
kul_godlo01.png, 13kB

Polska-Ukraina – wojna o pamięć

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
oraz
Katedra Studiów Wschodnich
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zorganizowały spotkanie z prof. Grzegorzem Motyką i dyskusję wokół jego książki

Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”
Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947


Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

Trybunał Koronny, Rynek 1
31 marca 2011, godz. 16.00

UCZESTNICY:

  • prof. JERZY KŁOCZOWSKI
    (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
  • dr LEON POPEK
    (Instytut Pamięci Narodowej)
  • prof. WŁODZIMIERZ OSADCZY
    (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

SPOTKANIE POPROWADZI:
prof. ANDRZEJ GIL
(Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

GRZEGORZ MOTYKA – historyk, wybitny znawca problematyki relacji polsko-ukraińskich. Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor kilku książek, w tym fundamentalnego studium Ukraińska partyzantka 1942-1960 (Warszawa 2006) oraz kilkudziesięciu artykułów.

afisz JPG, 26kB