IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Proces jednoczenia państw europejskich i powstanie nowej struktury – Unii Europejskiej – wywołały zasadnicze zmiany nie tylko na naszym kontynencie, ale także w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Poznanie i zrozumienie natury tych przemian, a także ich następstw dla zaangażowanych w nie politycznych aktorów to kwestie ważne dla wszystkich mieszkających tu społeczności. Dlatego też Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zainicjował wydawanie serii „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, której celem jest zaprezentowanie rezultatów badań nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i obszarów z nią sąsiadujących.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak, Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania

Lublin-Łódź-Warszawa 2009

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak, Yaropolk Tymkiv

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki

Lublin-Lwów 2009

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski

Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI wieku

Lublin-Łódź-Warszawa 2009

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Paweł Olszewski

Stosunki Macedonii z Unią Europejską. Starania o członkostwo

Lublin 2009

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak

Polityka czarnomorska Rumunii

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak

Polityka czarnomorska Grecji

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Kapuśniak

Polityka czarnomorska Turcji

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Olga Pliszczyńska

Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Krzysztof Fedorowicz

Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Maciej Raś

Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Lublin 2010

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Andrzej Gil

Nacjonalizm i polityka – casus Ukrainy Zachodniej

Lublin 2011

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Stępniewski

Polityka czarnomorska Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji

Lublin 2011

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Stępniewski

Polityka czarnomorska Stanów Zjednoczonych Ameryki

Lublin 2011

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Stępniewski

Polityka czarnomorska Federacji Rosyjskiej

Lublin 2011

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Tomasz Olejarz, Tomasz Stępniewski

Ukraina między dysfunkcjonalną demokracją a nieskonsolidowanym autorytaryzmem

Lublin 2011

Abstract included.

Obrazek okładki JPG

Andrzej Szabaciuk

Relacje państwo-Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012

Lublin 2012

No abstract included.