IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
Projekt

Семинар „Российские НКО сегодня”
„Gdzie jest dzisiaj rosyjskie społeczeństwo obywatelskie”

Organizatorzy Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Институт Центрально-Восточной Европы
Partnerzy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Czas trwania 22 - 23 października 2015 r.
Kierownictwo naukowe Marek Radziwon (IESW)
Koordynator techniczny Andrzej Deryło
tel./fax (+48) 81 532 29 07
e-mail: derylo@wp.pl
Program

Projekt dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IV Otwartego Konkursu.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

„Gdzie jest dzisiaj rosyjskie społeczeństwo obywatelskie” to dwudniowe (22-23 października 2015) seminarium poświęcone najciekawszym i najaktywniejszym organizacjom pozarządowym działającym dzisiaj w przestrzeni publicznej w Rosji.

Wśród zaproszony gości dziesięcioro aktywistów rosyjskich młodego i średniego pokolenia reprezentujących rozmaite NGO. Obszary, na których działają, zostały najczęściej zaniedbane przez państwo. Zajmują się informowaniem o naruszeniach prawa przez urzędy państwowe, ujawniają przypadki plagiatów naukowych wśród ludzi rządzącej nomenklatury, szukają środków na skomplikowane operacje medycyny dziecięcej, inne zajmują się kwestiami adopcyjnymi i programami socjalnymi skierowanymi do ludzi starych i samotnych.

Wśród naszych gości jest także wiele małych organizacji, fundacji i środowisk podejmujących działaniach w najszerzej pojmowanej sferze społecznej: to kwestie pamięci historycznej, tworzenie nowych mediów obywatelskich i niezależnych od struktur państwowych centrów kulturalnych

Seminarium jest okazją do rozmowy z najaktywniejszymi działaczami obywatelskimi, z ludźmi, którzy, niezależnie od swoich indywidualnych poglądów politycznych, widzą potrzebę budowania nowoczesnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród gości rosyjskich:

Wśród gości polskich m.in.:

Program:

22.10.2015 (czwartek) godz. 19.00

23.10.2015 (piątek) godz. 19.00