IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
Projekt

Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa - Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts

Organizatorzy Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW)
Association for International Affairs (AMO), Praga, Republika Czeska
Czas trwania 2016 —
Koordynatorzy Dr Anna Visvizi (IESW)
Dr hab. Tomasz Stępniewski
Mr Vit Dostal
Międzynarodowe seminarium eksperckie
International expert seminar
25-26.11.2016
Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa
Poland, the Czech Republic and NATO in fragile secuirty contexts

25-26.11.2016, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW)/Institute of East-Central Europe (IESW)
ul. Niecała 5, Lublin, Poland
Program Seminarium (PDF)
Raport Poland, the Czech Republic and NATO in Fragile Security Contexts

Celem projektu jest analiza sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście szczytu NATO, który odbył się w Warszawie 8-9 lipca 2016 roku, i jego potencjalnych konsekwencjach dla Polski, Republiki Czeskiej i szerzej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zbliżający się szczyt będzie przebiegał w kontekście jakościowych zmian środowiska międzynarodowego – zarówno na południowej, jak i wschodniej flance Sojuszu. Co więcej, z punktu widzenia polityki NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rok 2016 może okazać się kluczowy. Związane jest to ze zmianą nie tylko postrzegania sytuacji bezpieczeństwa przez państwa członkowskie NATO, ale również ze zmianami zachodzącymi w sferze środowiska międzynarodowego i zagrożeń dla państw należących do NATO.

161-PolskaCzechy-828.jpg, 62kB

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Forum Polsko-Czeskie na Rzecz Zbliżenia Społeczeństw, Pogłębionej Współpracy i Dobrego Sąsiedztwa 2016