IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
Projekt

Polska „Oni”. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich

Organizator Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Czas trwania
Koordynator Dr Marek Radziwon (IESW)

Projekt obejmuje prezentację wystawy „Oni”, na którą składają się zdjęcia dwudziestu znany fotografów i reporterów rosyjskich poświęcone jednemu tematowi: problemowi emigracji zarobkowej w Rosji ostatnich lat. Tytułowi Oni to głównie obywatele krajów Azji Środkowej, ludzie, którzy trafili do Rosji w poszukiwaniu pracy. Wystawa jest próbą obiektywnego spojrzenia na problemy ludzi pozbawionych praw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych i lekarskich, często bezprawnie wykorzystywanych, narażonych na przemoc, pozbawionych w istocie wielu podstawowych praw obywatelskich. Wystawie towarzyszy dyskusja panelowa z udziałem rosyjskich reporterów i działaczy organizacji pozarządowych specjalizujących się w problematyce nielegalnej migracji zarobkowej: fotografem, kuratorem galerii fotograficznej Fotodoc przy Sacharowskim Centrum Aleksandrem Sorinem, Michaiłem Kałużskim, Swietłaną Ganuszkiną. Wystawa była prezentowana w moskiewskiej galerii Fotodoc przy Sacharowskim Centrum. W kolejnym dniu przewidziana jest multimedialna prezentacja dorobku galerii Fotodoc i Sacharowskiego Centrum i dyskusja o stanie dziennikarstwa i reportażu dokumentalnego we współczesnych mediach rosyjskich z fotografem i kuratorem Aleksandrem Sorinem.

Celem zadania publicznego jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturalnych między przedstawicielami społeczeństwa polskiego i rosyjskiego, szczególnie zaś pozaoficjalnymi reprezentantami Rosji współczesnej. Temat migracji zarobkowej i niskiego stasusu emigrantów pracujących w Rosji jest jednym z ważnych problemów społecznych współczesnej Rosji i sprawą, której rosyjskie organizacje pozarządowe poświęcają dużo uwagi. Celem projektu jest nawiązanie kontaktów ze środowiskiem niezależnych reporterów i dziennikarzy rosyjskich podejmujących tematy nieobecne w przekazie oficjalnym i zaprezentowanie ich dorobku publiczności polskiej i środowisku fotograficznemu w Polsce.

Częścią projektu jest dyskusja panelowa z przedstawicielami rosyjskich NGO, kuratorami wystawy i fotografami rosyjskimi, oraz prezentacja fotografa i kuratora Aleksandra Sorina dotycząca sytuacji niezależnego reportażu dokumentalnego w Rosji i dyskusja z gościem.

Plakat 171-ONI-480.jpg

Projekt zrealizowany przy pomocy środków finansowych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia