IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej   10(2012)  Zeszyt 1
    Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach
  • ISSN 1732-1395
  • Lublin 2012
  • 135 str.
  • format B5
  • (Kod: 216)

Articles in this Issue

Iwona Hofman

Koncepcja wschodnia paryskiej „Kultury” po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej

The Eastern Concept by Parisian “Kultura” After the Political Transformations in Eastern Europe

HOFMAN Iwona. ‘Koncepcja wschodnia paryskiej „Kultury” po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 9–0.

Abstract:

Macedonia...

Walenty Baluk

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2005-2012. Od romantyzmu do pragmatyzmu

Polish-Ukrainian Relations Between 2005 and 2012. From Romanticism to Pragmatism

BALUK Walenty. ‘Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2005-2012. Od romantyzmu do pragmatyzmu’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 25–0.

Abstract:

...

Tomasz Stępniewski

Ukraina w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej: europeizacja czy peryferyzacja?

Ukraine and the European Neighbourhood Policy of the EU: Europeanization or Peripherization?

STĘPNIEWSKI Tomasz. ‘Ukraina w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej: europeizacja czy peryferyzacja?’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 39–0.

Abstract:

...

Andrzej Szabaciuk

Trudne sąsiedztwo. Współczesne relacje polsko-litewskie i perspektywa ich dalszego rozwoju

Demanding Neighbourhood. Contemporary Polish-Lithuanian Relations and the Prospect of Their Development

SZABACIUK Andrzej. ‘Trudne sąsiedztwo. Współczesne relacje polsko-litewskie i perspektywa ich dalszego rozwoju’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 51–0.

Abstract:

...

Krzysztof Fedorowicz

Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy

Belarus and Poland Twenty Years in International Relations: Current Status and Prospect s

FEDOROWICZ Krzysztof. ‘Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 71–0.

Abstract:

...

Marcin Kosienkowski

Polska a Mołdawia i Naddniestrze

Poland’s Relations with Moldova and Transnistria

KOSIENKOWSKI Marcin. ‘Polska a Mołdawia i Naddniestrze’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 91–0.

Abstract:

...

Ireneusz Topolski

Europa Wschodnia jako przestrzeń polityki

Eastern Europe as a Political Spac e

TOPOLSKI Ireneusz. ‘Europa Wschodnia jako przestrzeń polityki’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 107–0.

Abstract:

...

Andrzej Gil

Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej – stan obecny i perspektywy

Poland and East-Central Europe in the Policy of the Russian Federation – Present State and Prospects

GIL Andrzej. ‘Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej – stan obecny i perspektywy’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2012; 10(1): 121–0.

Abstract:

...