IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej   12(2014)  Zeszyt 7
  • ISSN 1732-1395
  • Lublin 2014
  • 253 str.
  • format B5
  • (Kod: 234)

Articles in this Issue

Joanna Schiller-Walicka

Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach

---

SCHILLER-WALICKA Joanna. ‘Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014; 12(7): 9–29.

Abstract:

---

Maria Leskinen

Polacy – „obcy” Europejczycy czy „swoi” Słowianie? Dylematy etnografii rosyjskiej XIX wieku

---

LESKINEN Maria. ‘Polacy – „obcy” Europejczycy czy „swoi” Słowianie? Dylematy etnografii rosyjskiej XIX wieku’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014; 12(7): 33–54.

Abstract:

---

Gennadii Korolov

Środkowoeuropejski federalizm: od ideologicznych utopii do państw narodowych

---

KOROLOV Gennadii. ‘Środkowoeuropejski federalizm: od ideologicznych utopii do państw narodowych’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014; 12(7): 55–79.

Abstract:

---

Adrian Karolak

Kwestia tworzenia frontu narodowego przez PPR w okupowanej Polsce w audycjach rozgłośni im. T. Kościuszki

---

KAROLAK Adrian. ‘Kwestia tworzenia frontu narodowego przez PPR w okupowanej Polsce w audycjach rozgłośni im. T. Kościuszki’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014; 12(7): 81–117.

Abstract:

---

Alina Sobol

Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)

---

SOBOL Alina. ‘Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014; 12(7): 119–136.

Abstract:

---