IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl
okladka ksiazki
  • Redakcja: Marek Radziwon
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej   14(2016)  Zeszyt 3
    Ruch obywatelski w Federacji Rosyjskiej. Nowe obszary działania, zagrożenia, tradycje
  • ISSN 1732-1395
  • Lublin 2016
  • 194 str.
  • format B5
  • (Kod: 245)

Articles in this Issue

Marek Radziwon

Słowo wstępne

RADZIWON Marek. ‘Słowo wstępne’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 7–8.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-305.pdf

Rosyjskie organizacje pozarządowe: od pomocy socjalnej do sfery publicznej i politycznej

. ‘Rosyjskie organizacje pozarządowe: od pomocy socjalnej do sfery publicznej i politycznej’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 11–67.

Siergiej Łukaszewski

Oblicze ideowe ruchu dysydenckiego w Związku Radzieckim

ŁUKASZEWSKI Siergiej. ‘Oblicze ideowe ruchu dysydenckiego w Związku Radzieckim’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 69–94.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-307.pdf

Olga Rosenblum

The defense practice in the case of Joseph Brodsky: creating principles

ROSENBLUM Olga. ‘The defense practice in the case of Joseph Brodsky: creating principles’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 95–110.

Abstract:

The article discusses the work of Frida Vigdorova, a Moscow teacher, journalist and publicist who took the minutes of the court hearing during the trial of Joseph Brodsky and then publicised them without official censorship. The publication in the second circulation of a direct transcript of the court hearing become an example to follow for later such texts. The dissident circles in the USSR regarded free access to information as one of the fundamental human and citizen rights. The document created by Frida Vigdorova became known all over the world. It was also published in the Western press and it became a symbolic evidence of breaking the right to a fair trial in the USSR.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-308.pdf

Deklaracja praw człowieka to była nasza ewangelia Z Natalią Gorbaniewską rozmawia Marek Radziwon

. ‘Deklaracja praw człowieka to była nasza ewangelia Z Natalią Gorbaniewską rozmawia Marek Radziwon’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 111–150.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-309.pdf

Aleksiej Makarow

Przegląd źródeł do historii ruchu dysydenckiego z Archiwum Historii Ruchu Dysydenckiego w ZSRR przy Stowarzyszeniu Memoriał

MAKAROW Aleksiej. ‘Przegląd źródeł do historii ruchu dysydenckiego z Archiwum Historii Ruchu Dysydenckiego w ZSRR przy Stowarzyszeniu Memoriał’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 151–167.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-310.pdf

Dokumenty Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (Społecznej Grupy Sprzyjania Wykonaniu Porozumień Helsińskich w ZSRR). Początki działalności, pierwsze publiczne wystąpienia i protesty

. ‘Dokumenty Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (Społecznej Grupy Sprzyjania Wykonaniu Porozumień Helsińskich w ZSRR). Początki działalności, pierwsze publiczne wystąpienia i protesty’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016; 14(3): 169–191.

Treść artykułu (Article - PDF) RIESW_1732-1395_14-3-311.pdf