Znak graficzny IEŚW

Studia i Komentarze
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 

Czasopismo online Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

ISSN 1689-5762

Rok założenia: 2008

Rada Programowa

 • Prof. Jerzy Kłoczowski
 • Dr Tomasz Stępniewski
 • Dr hab. Andrzej Gil
 • Dr hab. Maciej Mróz
 • Dr hab. Włodzimierz Osadczy
 • Prof. Piotr Ostaszewski
 • Dr hab. Walenty Baluk
 • Dr Andrzej Szabaciuk

Informacje o czasopiśmie

Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2013 roku „Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” nie są już aktualizowane, ale nadal będą dostępne dla wszystkich. Dziękujemy za zainteresowanie i współpracę.
Redakcja

Zagadnienia podejmowane w „Studiach i Komentarzach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” dotyczą zarówno procesów zachodzących w regionie, jak również wzajemnych zależności i powiązań tego obszaru z innymi państwami i/lub regionami. Rozpatrywane są w perspektywie tak głęboko historycznej, jak i historii najnowszej. Studia umożliwiają przedstawienie zaawansowanych form refleksji intelektualnej odnoszących się do kwestii istotnych dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast komentarze dają możliwość zaprezentowania krótkich wypowiedzi na tematy spraw jak najbardziej bieżących.

Redakcja

 • Tomasz Stępniewski (redaktor naczelny)
 • Andrzej Gil
 • Anna Paprocka (sekretarz redakcji)
 • Andrzej Koma (redaktor stron www)
 • Agnieszka Zajdel

Adres redakcji:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Niecała 5
20-080 Lublin
tel. +48 81 532 2907