IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Struktura Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. nadzw. dyrektor

Kolegium Dyrekcyjne Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. nadzw. dyrektor Instytutu
vacat zastępca dyrektora ds. naukowych
Andrzej Deryło zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Dział Naukowo-Badawczy

dr Aleksej Wasiliew profesor nadzwyczajny
dr Hanna Bazhenova adiunkt
dr Marek Radziwon adiunkt
dr Agata Stolarz adiunkt
dr Anna Visvizi adiunkt
mgr Paweł Jarosz asystent
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik asystent

Dział Administracyjno-Finansowy

Marta Aleksandrowicz główny księgowy
Grażyna Płodowska sekretariat

Dział Wydawniczy

Anna Paprocka redakcja
Agnieszka Zajdel redakcja
Andrzej Koma dystrybucja, obsługa techniczna

Rada Naukowa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Członkowie Rady nominowani przez Ministra Spraw Zagranicznych

ks. prof. Andrzej Szostek Przewodniczący
dr Wojciech Zajączkowski
prof. dr hab. Iwona Hofman
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Rafał Wnuk
dr Adam Eberhardt

Członkowie Rady wybrani przez pracowników IEŚW

dr hab. Hubert Łaszkiewicz Zastępca Przewodniczącego
Vacat
dr Hanna Bazhenova
drAnna Visvizi
dr Marek Radziwon
dr Agata Stolarz

Członkowie Rady wchodzący na mocy ustawy

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof nadzw. Dyrektor IESW

Nowość

Okładki książek

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)