IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Konferencja

Problemy migracji
Integracja cudzoziemców w aspekcie historycznym, kulturowym, społecznym i psychologicznym

Organizatorzy Caritas Polska
Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Data 12 marca 2008 r.
Czas rozpoczęcia 9.00
Miejsce Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5, Lublin
Kontakt Marzena Piłat
Koordynator Merytoryczny Caritas ds. Migrantów i Uchodźców
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej

tel./fax (+48) 81 743 71 86
kom. (+48) 607 42 60 15
e-mail: mpilat@caritas.pl
Program Program Konferencji - plik PDF do pobrania