IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Projekty Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

ZOBACZYĆ W INNYM BRATA

Projekt poświęcony Osobie Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego realizowany jest przez Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie od 3 lutego 2014 r. Jego zakończenie jest planowane na 30 czerwca 2014 r. Partnerem projektu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Projekt współfinansowany jest ze środków Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Domu na Podwalu.

Wobec Osobowości Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego trudno było pozostać obojętnym. Realizowany projekt ma na celu przybliżenie Jego Osoby przez ludzi, którzy zetknęli się z Księdzem Arcybiskupem osobiście w bardzo różnych okolicznościach. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie publikacji zawierającej teksty autorów wywodzących się z różnych środowisk, a nawet kultur.

Wydanie publikacji będzie połączone ze spotkaniem promocyjnym, które odbędzie się 3 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy ul. Niecałej 5 w Lublinie.

Redaktorem publikacji pod tytułem ZOBACZYĆ W INNYM BRATA jest prof. Jerzy Kłoczowski. Przygotowywany tom zbiera relacje osób, które miały możliwość bliższego poznania Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Zawarte w nim bardzo różnorodne świadectwa charakteryzują zarówno Jego Osobowość, jak i sposób działania na wielu polach.

W publikacji, podzielonej na VI rozdziałów, swoje wspomnienia zamieścili:

  • Jerzy Kłoczowski, Śp. Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński

I WASZ BRAT, JÓZEF

  • Abp Stanisław Budzik, (...)
  • Abp Abel, Arcybiskup Józef Życiński – Przyjaciel, który choć chciał, to nie mógł mnie nazwać bratem…
  • Michael Schudrich, (...)
  • Khasan Khizriev, Świetlanej pamięci Józefa Życińskiego
  • Jan Woleński, „Jestem Józef, wasz brat”
  • Zbigniew Nosowski, Jestem Józef, wasz brat

II LUBLIN – DOM, RÓŻNE OSOBY I ŚRODOWISKA

  • Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński przyjacielem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
  • Ks. Tomasz Adamczyk, Niepowtarzalne stypendium. Świadectwo ostatniego sekretarza
  • Genowefa Tokarska, Wspomnienia o Arcybiskupie
  • Anna Nasalska, O mnie też tak mówią...
  • Tomasz Dostatni OP, Przerywany film – Arcybiskup Józef Życiński
  • Teresa Księska-Falger, Nie zdążyłam wyrazić tego, co czuję...
  • Tomasz Pietrasiewicz, „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”
  • Jacek Wnuk, (...)
  • Tomasz Przeciechowski, O Arcybiskupie Józefie Życińskim
  • Norbert Wojciechowski, Deo gratias

III EKUMENIZM

  • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Arcybiskup Józef Życiński – otwarty na innych chrześcijan

IV WIARA I NAUKA

  • Ks. Antoni Dębiński, Misja budowania mostów zamiast okopów. Z intelektualnego dziedzictwa arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL
  • Ks. Andrzej Szostek MIC, Godzić wiarę z nauką: trudne, ale ważne wyzwanie
  • Ks. Marek Słomka, Naukowe i ludzkie oblicze Arcybiskupa Józefa Życińskiego

V POEZJA

  • Ks. Alfred Marek Wierzbicki, Arcybiskup poetów

VI MEDIA

  • Grzegorz Polak, Arcybiskup Józef Życiński a media
  • Ks. Mieczysław Puzewicz, Pierwsze spotkanie z Arcybiskupem Józefem Życińskim

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)