IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Projekty Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

ZOBACZYĆ W INNYM BRATA

Projekt poświęcony Osobie Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego realizowany jest przez Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie od 3 lutego 2014 r. Jego zakończenie jest planowane na 30 czerwca 2014 r. Partnerem projektu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Projekt współfinansowany jest ze środków Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Domu na Podwalu.

Wobec Osobowości Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego trudno było pozostać obojętnym. Realizowany projekt ma na celu przybliżenie Jego Osoby przez ludzi, którzy zetknęli się z Księdzem Arcybiskupem osobiście w bardzo różnych okolicznościach. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie publikacji zawierającej teksty autorów wywodzących się z różnych środowisk, a nawet kultur.

Wydanie publikacji będzie połączone ze spotkaniem promocyjnym, które odbędzie się 3 czerwca 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy ul. Niecałej 5 w Lublinie.

Redaktorem publikacji pod tytułem ZOBACZYĆ W INNYM BRATA jest prof. Jerzy Kłoczowski. Przygotowywany tom zbiera relacje osób, które miały możliwość bliższego poznania Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Zawarte w nim bardzo różnorodne świadectwa charakteryzują zarówno Jego Osobowość, jak i sposób działania na wielu polach.

W publikacji, podzielonej na VI rozdziałów, swoje wspomnienia zamieścili:

 • Jerzy Kłoczowski, Śp. Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński

I WASZ BRAT, JÓZEF

 • Abp Stanisław Budzik, (...)
 • Abp Abel, Arcybiskup Józef Życiński – Przyjaciel, który choć chciał, to nie mógł mnie nazwać bratem…
 • Michael Schudrich, (...)
 • Khasan Khizriev, Świetlanej pamięci Józefa Życińskiego
 • Jan Woleński, „Jestem Józef, wasz brat”
 • Zbigniew Nosowski, Jestem Józef, wasz brat

II LUBLIN – DOM, RÓŻNE OSOBY I ŚRODOWISKA

 • Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński przyjacielem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
 • Ks. Tomasz Adamczyk, Niepowtarzalne stypendium. Świadectwo ostatniego sekretarza
 • Genowefa Tokarska, Wspomnienia o Arcybiskupie
 • Anna Nasalska, O mnie też tak mówią...
 • Tomasz Dostatni OP, Przerywany film – Arcybiskup Józef Życiński
 • Teresa Księska-Falger, Nie zdążyłam wyrazić tego, co czuję...
 • Tomasz Pietrasiewicz, „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”
 • Jacek Wnuk, (...)
 • Tomasz Przeciechowski, O Arcybiskupie Józefie Życińskim
 • Norbert Wojciechowski, Deo gratias

III EKUMENIZM

 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Arcybiskup Józef Życiński – otwarty na innych chrześcijan

IV WIARA I NAUKA

 • Ks. Antoni Dębiński, Misja budowania mostów zamiast okopów. Z intelektualnego dziedzictwa arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL
 • Ks. Andrzej Szostek MIC, Godzić wiarę z nauką: trudne, ale ważne wyzwanie
 • Ks. Marek Słomka, Naukowe i ludzkie oblicze Arcybiskupa Józefa Życińskiego

V POEZJA

 • Ks. Alfred Marek Wierzbicki, Arcybiskup poetów

VI MEDIA

 • Grzegorz Polak, Arcybiskup Józef Życiński a media
 • Ks. Mieczysław Puzewicz, Pierwsze spotkanie z Arcybiskupem Józefem Życińskim