IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Władze Towarzystwa Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Zarząd Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej