IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Zdzisław Chlewiński, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zaleski
  • Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej
  • kod: 10
  • ISBN: 83-85854-19-3
  • Lublin 1996
  • 80 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Obszar Europy Środkowo-Wschodniej jest szczególnie wyrazistym polem zawirowań i powikłań wspólnych relacji. Obecnie mieszkańcy tego regionu stają wobec trudności wchodzenia w relacje partnerskie z innymi narodami. Grupa psychologów i socjologów, sięgając do zmiennych ukrytych, za pomocą których można wyjaśnić istniejące stereotypy i uprzedzenia, próbuje postawić diagnozę, aby móc zaproponować strategię reedukacji i pomocy w odnalezieniu siebie, zmierzającą do integracji społecznej i budowania jedności w skali międzynarodowej, z zachowaniem bogactwa kultury oraz indywidualności poszczególnych nacji.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej