IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Iwona Goral
  • Miejsce Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w nowej polityce zagranicznej Republiki Francuskiej
  • kod: 128
  • ISBN: 978-83-60695-12-8
  • Lublin 2007
  • 27 str.
  • format B5
  • --