IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Łukasz Jasina
  • Wyzwolenie (1968-1975) Jurija Ozierowa jako prezentacja oficjalnej wersji historii II wojny światowej w kinematografii radzieckiej
  • kod: 132
  • ISBN: 978-83-60695-09-8
  • Lublin 2007
  • 31 str.
  • format B5
  • --