IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Jenő Szűcs
  • Trzy Europy
  • kod: 12
  • ISBN: 83-85854-07-X
  • Lublin 1995
  • 135 str.
  • format A5
  • Cena: 5,50 zł

Książka znanego węgierskiego historyka, Jenő Szűcsa, napisana w osiemdziesiątych latach naszego stulecia, buduje pewien schemat, oryginalny paradygmat skomplikowanych dziejów naszego kontynentu, składający się - jak wskazuje tytuł - z trzech Europ: Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Ich granice zmieniają się w ciągu wieków, jednak sięgając coraz dalej na wschód i na zachód, trzy te światy utrwalają się, zbliżają i oddalają od siebie; każdy z nich staje się zrozumiały dopiero w porównaniu z resztą. W centrum swych rozważań autor umieszcza Europę Środkowo-Wschodnią - Polskę, Węgry, Czechy.

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej