IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Piotr Rudkouski
  • Białoruska idea narodowa w XXI wieku
  • kod: 135
  • ISBN: 978-83-60695-16-6
  • Lublin 2008
  • 38 str.
  • format B5
  • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej