IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Łukasz Jasina
  • Emigracja z ZSSR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008. Zakres i oddziaływanie
  • kod: 136
  • ISBN: 978-83-60695-18-0
  • Lublin 2008
  • 32 str.
  • format B5
  • --

nd

Nakład wyczerpany

Seria: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej