IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Kapuśniak
  • Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie
  • kod: 139
  • ISBN: 978-83-60695-94-4
  • Warszawa-Lublin 2008
  • 320 str.
  • format B5
  • --

Niezwykle przydatna i aktualna analiza sytuacji geopolitycznej Ukrainy oraz roli tego państwa na arenie międzynarodowej, poruszająca kluczowe zagadnienia o szczególnej wadze dla przyszłości Europy. (Prof. Zbigniew Brzeziński)

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej