IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak, Andrzej Gil
  • Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania - Koncepcje - Realizacja
  • kod: 141
  • ISBN: 978-83-60695-10-4
  • Lublin-Warszawa 2009
  • 416 str.
  • format B5
  • --

Położenie geopolityczne i doświadczenie historyczne Polski w sposób szczególny predestynują ją do zwrócenia uwagi jednoczącej się Europy na naszych wschodnich sąsiadów. Fakt, iż Polska jest w Unii Europejskiej, a jednocześnie – w ramach wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólnoty dziejów – łączą ją wyjątkowe więzy z państwami Europy Wschodniej, powoduje, że spoczywa na niej wręcz obowiązek takiego prowadzenia swej polityki zagranicznej, by z jednej strony uwzględniała nasze partykularne interesy, z drugiej zaś jednak, by jak najsilniej włączała ją w główny nurt polityki UE. Książka wprowadza Czytelnika w złożoną problematykę polityki wschodniej Polski ostatnich 20 lat. Jak to było możliwe, że od pełnego zniewolenia i całkowitej zależności – także przecież w sferze polityki zagranicznej Polski – od Związku Radzieckiego przeszliśmy do chwili, gdy mamy szansę w realny sposób – chociażby poprzez budowanie Partnerstwa Wschodniego – wpływać na politykę wschodnią Unii Europejskiej. Lektura tej książki nie tylko przyniesie odpowiedź na pytanie, gdzie leży źródło tego niewątpliwego sukcesu, ale będzie też próbą nakreślenia wizji dalszego rozwoju wydarzeń w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami, byśmy mogli z sukcesem pełnić właściwą nam rolę pomostu między Zachodem i Wschodem.
Spis treści (PDF)
Summary (PDF)

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej