IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś
  • Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata
  • kod: 143
  • ISBN: 978-83-60695-23-4
  • Lublin 2009
  • 232 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Białoruś, Mołdawia i Ukraina na skutek zmian geopolitycznych z początku lat 90. XX wieku – upadku ZSRR i rozpadu bipolarnego układu sił – pojawiły się na mapie świata, a poprzez zmiany z przełomu XX i XXI wieku – rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej na Wschód – znalazły się pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Analiza związanych z transformacją systemową wyzwań politycznych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych oraz dotyczących sfery bezpieczeństwa, a także rozpatrywanie działań celowych Rosji i polityki Unii Europejskiej pozwalają lepiej zrozumieć złożoną sytuację państw tego obszaru, określanego jako Nowa Europa Wschodnia.
Spis treści (PDF); Contents (PDF); Содержание (PDF)
Summary (PDF); Резюме / краткое изложение (PDF)

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej