IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak, Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 7(2009)  Zeszyt  1
    Region czarnomorski
  • kod: 207
  • ISBN: 0
  • Lublin 2009
  • 176 str.
  • format B5
  • --