IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 7(2009)  Zeszyt  2
    Region bałkański
  • kod: 208
  • ISBN: 0
  • Lublin 2009
  • 164 str.
  • format B5
  • --