IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Kapuśniak, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Paweł J. Borkowski
  • Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania
  • kod: 144
  • ISBN: 978-83-60695-30-2
  • Lublin-Łódź-Warszawa 2009
  • 88 str.
  • format A5
  • --