IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Michał Słowikowski, Tomasz Kapuśniak
  • Mołdawia – rara avis in terris? Charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych
  • kod: 146
  • ISBN: 978-83-60695-25-8
  • Lublin-Łódź 2009
  • 56 str.
  • format A5
  • --