IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Tomasz Olejarz
  • Bułgaria i Rumunia we Wspólnocie Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne procesu akcesji
  • kod: 149
  • ISBN: 978-83-60695-29-6
  • Lublin 2009
  • 34 str.
  • format A5
  • --