IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Katarzyna Gelles
  • Miejsce Rumunii i Bułgarii w niemieckiej polityce zagranicznej po II wojnie światowej
  • kod: 150
  • ISBN: 978-83-60695-27-2
  • Lublin 2009
  • 34 str.
  • format A5
  • --