IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Paweł Olszewski
  • Stosunki Macedonii z Unią Europejską. Starania o członkostwo
  • kod: 151
  • ISBN: 978-83-60695-28-9
  • Lublin 2009
  • 34 str.
  • format A5
  • --