IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Славомир Лясковски, Виктор Пичуков, Андрей Лебедев
  • Костел и власть на Гомельщине
  • kod: 152
  • ISSN:
  • Warszawa – Lublin – Homel 2009
  • 470 str.
  • format A5
  • Cena: 30,00 zł

Seria: Humanica