IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Krzysztof Gębura
  • Ποικιλία. Szkice antyczne
  • kod: 153
  • ISBN: 978-83-60695-34-0
  • Lublin 2010
  • 128 str.
  • format A5
  • Cena: 25,00 zł

Książka ta składa się z pięciu szkiców. Poikilia – pierwszy człon tytułu – to grecki rzeczownik oznaczający zbiór rzeczy wielobarwnych, różnorodnych, pochodzących z różnych dziedzin, a szkic – jak wiadomo – to rzecz istniejąca w fazie projektu, zarys większej problematyki.
Pierwsza część – Katalog okrętów, jest prostym tłumaczeniem wraz z komentarzem znanej powszechnie, rzadko jednak przekładanej i komentowanej części II księgi Iliady Homera. Drugi artykuł Achilles i Wyspy Szczęśliwe poświęcony jest życiu pośmiertnemu największego herosa spod Troi – Achillesa. Trzeci szkic Odysseus’s and Diomedes’s special action at Troy omawia epizod z ostatniego roku wojny trojańskiej. Czwarty – Minos dans la tradition hellénique – zbiera wiadomości o pochodzącym z Krety królu sądzącym dusze zmarłych w greckich zaświatach. Ostatnia część pracy Badania antyku w Alma Mater Vilnensis od reformy Komisji Edukacji Narodowej do 1832 roku przedstawia początek nowoczesnych badań nad starożytnością zarówno łacińską, jak i helleńską.

Seria: Humanica