IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski
  • Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie
  • kod: 154
  • ISBN: 978-83-60695-35-7
  • Lublin 2010
  • 128 str.
  • format A5
  • Cena: 35,00 zł

Książka niniejsza jest owocem refleksji i przemyśleń wybitnych historyków polskich, przez dziesięciolecia zajmujących się dziejami ojczyzny i posiadających ogromny dorobek naukowy. Jednocześnie oni sami byli nie tylko świadkami, ale częstokroć i uczestnikami dramatycznych wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy Polacy poddani zostali gehennie II wojny światowej i ustanowionych wbrew ich woli totalitarnych rządów obu reżimów – brunatnego i czerwonego. Dla tego właśnie pokolenia – które prezentują autorzy książki – odzyskanie pełnej niepodległości po 1989 roku było wydarzeniem najwyższej wagi, tym bardziej że niewielu spodziewało się, iż dojdzie do tego tak szybko. Stąd wejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas tak istotne, otworzyło bowiem nowe perspektywy narodowego bytu – jakże odmienne od tych wcześniejszych z XIX i XX wieku, gdy nie istniało suwerenne państwo polskie. Wypowiedzi tu zebrane mają bardzo osobisty charakter, w sposób jasny i przystępny przedstawiają ogólny pogląd autorów na dzieje Polski i jej miejsce w Europie. Oczywiste jest, że nie zastąpią one szerokich, syntetycznych ujęć ani naukowych analiz, w których podejmowane są trudne problemy o skali krajowej czy międzynarodowej. Mogą być jednak przydatne, zarówno dla specjalistów, jak i szerszych gremiów, do rozważań nad naturą naszej – jednocześnie przecież polskiej i europejskiej – tożsamości.

Seria: Humanica