IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Bartmiński
  • Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich
  • kod: 15
  • ISBN: 83-85854-08-8
  • Lublin 1993
  • 318 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Grupa naukowców – filologów postanowiła zbadać, co znaczy i jak funkcjonuje współcześnie pojęcie ojczyzny w środowiskach młodej inteligencji w kilku krajach europejskich, w tym zwłaszcza, czym jest ojczyzna narodowa i patriotyzm wobec ojczyzny małej i patriotyzmu lokalnego oraz wobec idei europejskości, internacjonalizmu, kosmopolityzmu.

Nakład wyczerpany

Seria: Lubelskie Konwersatorium „Pogranicze”