IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Tomasz Kapuśniak
  • Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego
  • kod: 156
  • ISBN: 978-83-60695-37-1
  • Lublin 2010
  • 72 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Oddajemy do rąk Czytelników tom studiów odnoszący się do szeroko rozumianej problematyki regionu Morza Czarnego, z położeniem nacisku na działania Unii Europejskiej i politykę Federacji Rosyjskiej wobec tego obszaru. Wzrost znaczenia regionu czarnomorskiego w XXI wieku wynika, z jednej strony, z jego położenia geostrategicznego i geoekonomicznego, z drugiej zaś, związany jest z rozbieżnymi i/lub przeciwstawnymi interesami jego sąsiadów. Właśnie na tym obszarze możemy obserwować rywalizację o wpływy – prowadzoną przy użyciu różnorodnych metod i środków oddziaływania – pomiędzy Rosją a UE (szerzej Zachodem).

Nakład wyczerpany

Seria: Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej