IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Gil, Witold Bobryk
  • On the Border of the Worlds. Essays about the Ortodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period
  • kod: 157
  • ISBN: 978-83-60695-38-8
  • Lublin 2010
  • 186 str.
  • format A5
  • Cena: 35,00 zł

Seria: Humanica